Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

กราฟิกโนเวล แนวจิตวิทยาวัยรุ่น

หนังสือนิยายภาพที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเจริญติบโตของร่างกายที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึก หรือแม้แต่เรื่องราวของสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ รวมถึงเสนอแนะวิธีรับมือและการรักษาเยียวยาจิตใจทางอย่างมีประสิทธิภาพ

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
empty

ไม่มีสินค้าในหมวดหมู่นี้

กราฟิกโนเวลแนวจิตวิทยาวัยรุ่น

หนังสือนิยายภาพที่รวบรวมสารพัดปัญหามาตีแผ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการคิดและเติบโตจากเด็กไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ท่ามกลางสภาพสังคมที่กดดันในยุคปัจจุบัน จนก่อให้ความเครียดอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในหมู่วัยรุ่น อาทิ การป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หรือการมีพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคม เป็นต้น  แต่สิ่งเหล่านี้มิอาจจะแก้ไขได้สำเร็จ หากปราศจากความร่วมมือจากสถาบันครอบครัวและโรงเรียนอันถือเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับกับเด็ก ๆ มากที่สุด 

อ่านต่อ