Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

( 38 รายการ )

หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปฐมวัย สำหรับ 0-8 ปี เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำมาใช้เตรียมตัวก่อนก่อนเรียน เสริมระหว่างเรียน หรือทบทวนก่อนสอบ

ภายในเล่มประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการวาด เขียน ลากเส้น ตัด แปะ พับ  คุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบฝึกหัดในเล่มมาประยุกต์ทำเป็นกิจกรรม Hands-on เพื่อสนุกกับเด็กได้

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น

หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปฐมวัย

เริ่มต้นเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย กับหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เด็กเล็ก ที่ชวนเด็กๆมาสนุกกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านแบบฝึกหัดและกิจกรรมหลากหลาย 


นานมีบุ๊คส์ได้คัดสรรแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จากทั่วโลก ที่ออกแบบโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทั้งเรื่องจำนวนและตัวเลข รูปร่าง รูปทรง การเปรียบเทียบ การชั่งตวงวัด การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ เป็นต้น


ภายในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดให้เด็กทำ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม และเฉลยท้ายเล่ม  คุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบฝึกหัดในเล่มไปออกแบบเป็นกิจกรรม Hands-on โดยหยิบเอาสิ่งของใกล้ตัวมาเล่นประกอบได้  


แบบฝึกหัดและกิจกรรมในเล่มยังนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวก่อนเรียน เพิ่มเติมระหว่างเรียน และใช้ทบทวนก่อนสอบได้

อ่านต่อ