หนังสือนิทานสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก

หนังสือภาพที่ช่วยให้เด็กมีจินตนาการกว้างไกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ พื้นฐานทางอารมณ์ และทักษะสมอง EF ของเด็ก

จินตนาการคืออะไร

จินตนาการนึกคิด การสร้างภาพในสมอง เป็นภาพที่อาจไม่เคยเห็นตัวตนจริง ๆ ไม่ได้ผ่านการมองเห็น อาจรับมาจากการบอกเล่า การได้อ่าน ได้คิด การได้ยิน ได้ฟัง หรือนำมาจากแหล่งความรู้  จินตนาการจึงเป็นตัวช่วยให้เกิดการคิด การเรียนรู้ และอาจนำความรู้ไปใช้งานหรือใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นรากฐานในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคคลแต่ละบุคคล


ผู้มีจินตนาการที่ดีจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มาก รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอ เพราะสามารถเชื่อมโยงความคิดกับประสบการณ์ที่พบเห็นหรือรับรู้มาก่อนให้ออกมาเป็นภาพได้


การพัฒนาทักษะจินตนาการให้แก่เด็ก ๆ จะทำให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้เร็ว ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ และเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมเติบโตเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต 


ทักษะสมอง  EF

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions: EF) คือ กระบวนการในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการคิด รู้สึก และกำหนดการกระทำ  ซึ่งได้รับการฝึกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะสมอง ทำให้“คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”  ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งยวด ทั้งต่อความสำเร็จในการ เรียน การทำงานอาชีพ  การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นๆต่อไปตลอดชีวิต


EF มีองค์ประกอบ 9 ด้าน จัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่

ทักษะพื้นฐาน 

1. ความจำที่นำมาใช้งาน (Working memory)

2. ในการยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

3. การยืดหยุ่นพลิกแพลงปรับตัว (Shiftingหรือ Cognitive Flexibility)

ทักษะกำกับตนเอง 

4. การใส่ใจจดจ่อ (Focus Attention)

5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

6. การประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

ทักษะปฏิบัติ

7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)

8. การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Organizing)

9. ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence)

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.