หนังสือนิทานสร้างทักษะภาษาสำหรับเด็ก

นิทานที่จะช่วยสร้างทักษะภาษาอังกฤษทั้งในเรื่องคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่านออกเสียงให้แก่เด็ก ๆ

ชวนเด็ก ๆ เรียนรู้หลายภาษา

มีผลการวิจัยว่าการเรียนภาษามีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองให้กับเด็ก เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 7 ขวบจะเรียนรู้ภาษาทั้งหลายได้โดยธรรมชาติ ส่วนความสามารถในการพูดภาษานั้น ๆ ควรมีโอกาสฝึกฝนและลองพูดภาษาจริง ๆ จะดีที่สุด


การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเสียงของตัวอักษร (Phonics)

วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงเรียนทั่วประเทศอังกฤษคือ สอนจากเสียงของตัวอักษร หรือ เสียงพยัญชนะ + เสียงสระ  การสอนแบบนี้จะเน้นว่าตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงอย่างไร เมื่อประสมเข้าด้วยกันเป็นคำจะออกเสียงว่าอย่างไร


การอ่านนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กทุกคน เราเริ่มให้เด็กเรียนอ่านได้ตั้งแต่ก่อนเขาจะรู้จักตัวอักษรและประสมอักษรให้เป็นคำผ่านการอ่านให้พวกเขาฟัง เมื่อเด็กไดัฟังนิทานที่มีเรื่องราวและภาษาสนุก ๆ เร็วเท่าไร เขาก็จะยิ่งอ่านออกเร็วขึ้นเท่านั้น และต่อไปก็อ่านได้ด้วยตนเอง

การรับรู้เสียงตัวอักษร (Phonemic awareness)

ในช่วงเริ่มต้นหัดอ่าน เด็กต้องพัฒนาการรับรู้เสียงตัวอักษรให้ได้ นั่นคือต้องรู้จักฟังและแยกแยะเสียงตัวอักษรในแต่ละคำ แต่ละวรรค คำคล้องจอง หรือคำสัมผัสอักษร จะช่วยให้เด็กรับรู้เสียงตัวอักษรได้ดีที่สุด

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.