หนังสือนิทานอ่านสนุกสำหรับเด็ก

หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กเพื่อกระตุ้นความสนใจและนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยไปพร้อม ๆ กับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นและกระตุ้นพัฒนาการ การอ่านหรือฟังนิทานที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนานจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าการอ่านไม่ใช่ยาขม ยิ่งอ่านบ่อย ๆ ยิ่งเป็นการปลูกฝังให้เขารักการอ่าน เมื่อเด็กโตขึ้นและความสนใจในการอ่านเปลี่ยนไป เขาก็จะเปลี่ยนจากการอ่านนิทานไปอ่านหนังสือหรือตำราอื่น ๆ อย่างมีความสุข ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ

นิทานอ่านสนุก

“นิทานอ่านสนุก” เป็นหมวดนิทานที่รวบรวมนิทานสนุก ๆ เหมาะสำหรับให้เด็กเล็ก ๆ ฝึกอ่านหรือพ่อแม่อ่านให้เด็ก ๆ ฟัง เพื่อปลูกฝังทักษะการอ่านให้เป็นนิสัยและกิจวัตร ไม่ให้เด็กรู้สึกว่าการอ่านเป็นยาขมแต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนาน และความอบอุ่น เมื่อเด็ก ๆ อ่านจนเป็นกิจวัตร จนเป็นนิสัย อ่านเพราะเขาอยากอ่าน เพราะรักการอ่าน ยามเมื่อพวกเขาโตขึ้นและความสนใจในการอ่านเปลี่ยนไป แน่นอนว่าพวกเขาย่อมเปลี่ยนจากการอ่านนิทานไปอ่านหนังสือหรือตำราอื่น ๆ ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข


ที่สำคัญ เด็ก ๆ จะมีนิสัยรักการอ่านได้ ต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่รอบ ๆ ตัว การอ่านนิทานให้เด็กเล็กฟังวันละ 5-10 นาที จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนุกกับการอ่านและยังเสริมสร้างพัฒนาการในหลาย ๆ ด้าน เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวดีงามที่นำเสนอในนิทาน รวมไปถึงภาษาและสำนวนที่ดีผ่านทางเสียงอ่านที่เปี่ยมไปด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่รอบ ๆ ตัว


ทั้งนี้นิทานอ่านสนุกยังสอดแทรกด้วยทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functons (EF) ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 ด้าน จัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่

ทักษะพื้นฐาน 

1. ความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory)

2. การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

3. การยืดหยุ่น พลิกแพลง ปรับตัว (Shifting หรือ Cognitive Flexibility)

ทักษะกำกับตนเอง 

4. การใส่ใจจดจ่อ (Focus Attention)

5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

6. การประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

ทักษะปฏิบัติ

7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)

8. การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Organizing)

9. ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence)


การอ่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริม EF ในเด็ก

การอ่านนิทานอ่านสนุกให้เด็กฟังนั้นจะเกิดการพัฒนาหลายด้านในสมองของเด็ก ได้แก่ การจดจ่อตั้งใจฟัง ต้องยั้งใจจากกิจกรรมอื่น  เด็กได้คิด รู้สึก หรือจินตนาการไปตามเนื้อหา โดยนำข้อมูลใหม่ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมในสมอง  หากข้อมูลใหม่ต่างไปจากข้อมูลเดิม จะเกิดการปรับเปลี่ยนความคิด  ยามที่นิ่งฟัง  ภาวะอารมณ์จะสงบหรือไหลลื่นไปตามท้องเรื่อง บางครั้งอาจพาให้เด็กได้สะท้อนคิดกลับมาถึงตนเอง


เนื้อหาของหนังสือนิทานอ่านสนุก ยังอาจมีจุดหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาทักษะ EF เพิ่มเติม เช่น ส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง การกล้าคิดริเริ่ม การวางแผนการงานหรือการมีความมุ่งมั่นพากเพียร


ผู้ใหญ่ควรอ่านให้เข้าใจ ก่อนที่จะอ่านนิทานอ่านสนุกให้เด็กฟังเพื่อเข้าถึงสาระ จุดหมาย หรือกระบวนการที่มีทักษะสมอง EF แทรกอยู่ จะได้อ่านให้เด็กฟังอย่างมีอรรถรสนำไปสู่การพัฒนา EF ได้อย่างมีชีวิตชีวา และควรตั้งคำถามชวนเด็กคิด วิเคราะห์ หรือจินตนาการไปกับเรื่องราวในหนังสืออย่างแยบคาย มิใช่เพื่อทบทวนความจำหรือตอบให้ตรงเนื้อเรื่องเท่านั้น หากเพื่อให้เรื่องราวในหนังสือนำไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์ เติมเต็มประสบการณ์ให้หลากหลายขึ้น


หลังอ่านหนังสือนิทานอ่านสนุกแล้วอาจชวนกันทำกิจกรรมที่สอดแทรกในเล่มหรือท้ายเล่ม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะสมอง EF ให้สอดคคล้องกับเนื้อหาของนิทานอ่านสนุกในเล่ม

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.