หนังสือกิจวัตรประจำวัน/การเข้าสังคม

หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กเพื่อกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต สามารถทำกิจวัตรประจำวันของตนเอง ไม่ว่าจะล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ กินข้าว เก็บของเล่น ล้างมือ แต่งกาย ฯลฯ รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคมได้ ทำให้พวกเขามีความสามารถในการรับผิดชอบดูแลตนเอง จัดการความต้องการและสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเผชิญในชีวิตประจําวันและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

นิทานกิจวัตรประจำวัน การเข้าสังคม

“กิจวัตรประจำวัน” คือทักษะชีวิตที่นับเป็นพิ้นฐานของการพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กอาจบกพร่องได้หากเขาไม่ได้รับการปลูกฝังให้ทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อันส่งผลให้เขาอาจกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการปรับตัวหรือดำรงชีวิตในสังคม


กิจวัตรประจำวันเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตคนที่ต้องทำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งกาย กินข้าว เก็บของเล่น ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกทำได้ด้วยตนเอง เมื่อเขาทำได้ก็จะพบว่ามีข้อดีต่าง ๆ ได้แก่ 

1. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง สามารถไปโรงเรียน และใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

2. ช่วยสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการมีสุขภาพดี

3. ทำกิจวัตรประจำวันตามเวลาสม่ำเสมอช่วยสร้างนาฬิกาชีวิตที่ดี

4. การดูแลตนเองเป็นพื้นฐานเริ่มต้นของการรู้จักรับผิดชอบ เริ่มต้นจากรับผิดชอบเรื่องของตัวเอง เพิ่มเป็นดูแลคนรอบข้าง (ช่วยดูแลคนในครอบครัว) และนำไปสู่สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่กว้างขึ้น (มีจิตสาธารณะ ดูแลสาธารณสมบัติ)


หากเด็กได้รับการเสริมสร้างเกี่ยวกับทักษะชีวิตโดยการปูพื้นฐานมาจากครอบครัวให้เข้มแข็งและมั่นคง เด็กจะมีต้นทุนชีวิต มีความพร้อมที่จะปรับตัว หรือเผชิญกับปัญหารอบตัวได้อย่างเหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีความสามารถในการรับผิดชอบดูแลตนเอง จัดการความต้องการและสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเผชิญในชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.