SALE 30 %

สื่อสารดีมีแต่คนรัก (ปกใหม่) :ชุด หนูทำได้

ไฟล์หนังสือ

แชร์
ผู้ชม

586 ครั้ง

ราคา : 102 บาท จากราคา : 145 บาท

ดูรายการสั่งซื้อ

สารบัญ

- พูดทักทายกันเถอะ
- พูดขอบคุณ
- พูดขอโทษ
- อดทน
- มีน้ำใจ
- เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- เมื่อมีเรื่องเศร้า
- เมื่อเกิดเรื่องไม่สบายใจ
- ทะเลาะและคืนดี
- พูดคุยกับครอบครัวและญาติ
ฯลฯ

รายละเอียด

คู่มือสอนเด็กสไตล์ญี่ปุ่น ให้รู้จักหน้าที่ มีวินัย รับผิดชอบตัวเองได้ และใส่ใจผู้อื่น

ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน รู้จักดูแลตัวเองและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เริ่มฝึกฝนจากฝึกทักษะการเข้าสังคมและวิธีสื่อสารกับผู้อื่น เจอคนรู้จักจะทักทายอย่างไร ทำผิดต้องรู้จักขอโทษ พูดกับผู้ใหญ่อย่างไรให้สุภาพ อยากรู้จักเพื่อนใหม่ต้องพูดอย่างไร และอีกมากมายที่จะสอนให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมั่นใจ


- พูดทักทายกันเถอะ
- พูดขอบคุณ
- พูดขอโทษ
- อดทน
- มีน้ำใจ
- เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- เมื่อมีเรื่องเศร้า
- เมื่อเกิดเรื่องไม่สบายใจ
- ทะเลาะและคืนดี
- พูดคุยกับครอบครัวและญาติ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัตินักเขียน

Masaaki Yatagai, Akira Murakoshi

Masaaki Yatagai, Akira Murakoshi

ประวัตินักแปล

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

-

รีวิว ความคิดเห็น

ไม่มีข้อมูลความคิดเห็น

แชร์
ผู้ชม

586 ครั้ง

หนังสือแนะนำ