SALE 25 %

พูดดีน่าฟัง :ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล

ไฟล์หนังสือ

แชร์
ผู้ชม

242 ครั้ง

ราคา : 119 บาท จากราคา : 158 บาท

ดูรายการสั่งซื้อ

สารบัญ

-

รายละเอียด

       คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล ให้หนูน้อยรู้จักเรียนรู้วิธีการพูดและสื่อสารให้ดูดีน่าฟัง เตรียมพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ หนังสือคู่มือสำหรับพ่อแม่ ในการเตรียมลูกรักให้พร้อมสู่สังคมใหม่ โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาล ทั้งด้านการใช้ชีวิต การพูด การรักษาสุขภาพ และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

พูดดีน่าฟัง :ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล


พูดดีน่าฟัง :ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล


พูดดีน่าฟัง :ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัตินักเขียน

ประวัตินักแปล

วันวิสาข์ ปัญญางาม

รีวิว ความคิดเห็น

ไม่มีข้อมูลความคิดเห็น

แชร์
ผู้ชม

242 ครั้ง

หนังสือแนะนำ