SALE 20 %

ทำไมปล่อยให้ที่นี่เละเทะขนาดนี้ !

แชร์
ผู้ชม

804 ครั้ง

ราคา : 92 บาท จากราคา : 115 บาท

ดูรายการสั่งซื้อ

สารบัญ

....

รายละเอียด

สังคมดีเริ่มต้นที่ใคร หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้!

เรื่องย่อ

ผู้นำประเทศรู้สึกเบื่อจึงเดินไปหาผู้ช่วยที่ห้องทำงานแล้วเห็นห้องรกจึงพูดว่า "ทำไมปล่อยให้ที่นี่เละเทะขนาดนี้!" ผู้ช่วยจึงรีบจัดเก็บข้าวของจนเป็นระเบียบ  เมื่อผู้ช่วยกลับบ้านเห็นห้องครัวรก จึงพูดกับภรรยาว่า "ทำไมปล่อยให้ที่นี่เละเทะขนาดนี้!" เธอจึงรีบจัดห้องครัว...เรื่องราวดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง!


จุดเด่น
•    คำนิยมโดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

•    สอนให้เด็กมีระเบียบวินัยและรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

•    ท้ายเล่มมีกิจกรรม/คำถามต่อยอดเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากจัดของให้เป็นระเบียบข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัตินักเขียน

ประวัตินักแปล

ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

รีวิว ความคิดเห็น

ไม่มีข้อมูลความคิดเห็น

แชร์
ผู้ชม

804 ครั้ง

หนังสือแนะนำ