เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM+ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติที่ดี เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม


  • นักวิทยาศาสตร์น้อยต้องมนตราวิชาพลังงาน Click
  • แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ ตอน สิ่งประดิษฐ์กับชีวิตประจำวัน Click
  • เปิดโลกผจญภัย ตอน ปฐมบทโรงเรียนนักสืบ Click
  • ห้องเรียนธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์บูรณาการสิ่งแวดล้อม) Click
  • ห้าสหายผจญภัย ตอน เกาะมหาสมบัติ Click
  • STEM+ ฝึกกระบวนการคิดสร้างนักวิทยาศาสตร์ Click
  • STEM+ เชิงบูรณาการ ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ Click
  • อาสาสมัครพิทักษ์โลก ตอน ฝ่าวิกฤตทรัพยากรหมดโลก Click
  • จรวดหรรษาสู่จักรวาลอันไกลโพ้น (Rocket Launch Workshop) Click
  • แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ ตอน หุ่นยนต์ล้อหมุน (Rolling Robot Workshop) Click
  • แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ ตอน แมลงน้อยซูเปอร์โรบอท (Insect Robot) Click
  • ฝ่าภารกิจพิชิตโจทย์ด้วยสะเต็ม Click

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม
คุณฝนเทียม
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4323
หรือทาง e-mail: rattanaphon@nanmeebooks.com
* Required

*ข้อมูลที่จำเป็น