ค่ายตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตน่านน้ำชลบุรี

ค่ายตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตน่านน้ำชลบุรี

เมื่อการเป็นจิตอาสาต้องมาควบคู่กับการประหยัด ไม่ได้เป็นเรื่องยาก และเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำมันได้ โทรุและฮารุจึงขอเชิญชวนน้องๆ ไปตามหาสิ่งที่ทำให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปกับเราได้เลย
.

วันที่ : 20 - 23 ตุลาคม 2562

สถานที่ : สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

อายุ : 9 - 12 ปี

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226

ราคา : ฿7,500.00

CAMP DETAIL

จุดประสงค์ของค่าย: จุดประสงค์ของค่าย
- ผู้เรียนเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งชีวิตใต้ท้องทะเล
- ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของการเป็นจิตอาสา
- ผู้เรียนตระหนักถึงการรู้จักประหยัดอดออมและรู้จักวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล
- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกตุ ไหวพริบ และความร่วมมือกันภายในกลุ่ม

ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีภาวะผู้นำ
3. สร้างสรรค์ต่อยอดคิดนอกกรอบ
4. รู้จักคิดวิเคราะห์
5. มีจิตสำนึกผลเมืองดี
6. ปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดกิจกรรม: เมื่อการเป็นจิตอาสาต้องมาควบคู่กับการประหยัด ไม่ได้เป็นเรื่องยาก และเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำมันได้ โทรุและฮารุจึงขอเชิญชวนน้องๆ ไปตามหาสิ่งที่ทำให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปกับเราได้เลย