แทนแกรมสี่เหลี่ยม (Tangram)

ราคา : ฿105.00 ฿150.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

ชุด แทนแกรมสี่เหลี่ยม (Tangram) เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และฝึกกระบวนการคิดและแก้ปัญหา ด้วยตัวต่อไม้รูปเรขาคณิต 7 ชิ้น ส่วนประกอบ ตัวต่อไม้ 7 ชิ้น พร้อมกล่องไม้ วิธีการเล่น ● แบบที่ 1: เรียงตัวต่อไม้ทั้ง 7 ชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วใส่ในกล่องให้ได้ ● แบบที่ 2: ใช้ตัวต่อไม้เรียงเป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการ ประโยชน์ ● ฝึกกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ● ฝึกตรรกะ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ● ฝึกสมาธิ ● เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์