Timeline ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (ปกแข็ง)

 • ผู้เขียน : Jane Chisholm
 • ผู้แปล : นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี อรวรรณ นาวายุทธ และ สุจินตนา เหมตะศิลป
ราคา : ฿556.50 ฿795.00 |30%Off

เรื่องย่อ

Timelines ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก แบ่งออกเป็น 7 บท เรียงลำดับเวลาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 20 โดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าในช่วงขณะเดียวกันตามที่ต่าง ๆ ของโลกมีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นบ้าง นอกจากนี้ยังเสนอรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญในประวัติศาสตร์โลกไว้ด้วย เช่น การฟื้นฟูศิลปวิทยา การปฏิวัติอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของแต่ละช่วงเวลา
 - วิธีใช้หนังสือ
 - ยุคกลาง
 - ศตวรรษที่ 16
 - ศตวรรษที่ 17
 - ศตวรรษที่ 18
 - ศตวรรษที่ 19
 - ศตวรรษที่ 20
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160439942
 • ปีที่พิมพ์
 • 2561
 • ผู้เขียน
 • Jane Chisholm
 • จำนวนหน้า
 • 128
 • ผู้แปล
 • นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี อรวรรณ นาวายุทธ และ สุจินตนา เหมตะศิลป
 • ขนาด (ซม.)
 • 21 × 28 × 1.2
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 660.00 กรัม
 • Best Seller
 • -

ประวัตินักเขียน

Jane Chisholm

0 Review(s)