แพ็คชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์สำหรับ 4-5 ปี (6 เล่ม)

 • ผู้เขียน : Creativity Math Lab
 • ผู้แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
ราคา : ฿786.75 ฿1,049.00 |25%Off

เรื่องย่อ

แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียน สำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน แบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอ ห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด ภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 3900010016060
 • ปีที่พิมพ์
 • 2561
 • ผู้เขียน
 • Creativity Math Lab
 • ผู้แปล
 • จิราวรรณ มาลองฟองท์
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 1,500.00 กรัม
 • Best Seller
 • -

ประวัตินักเขียน

Creativity Math Lab

0 Review(s)