กับดักนิรภัย (Trip Wire)

ราคา : ฿262.50 ฿375.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

กับดักนิรภัย (Trip Wire) สื่อการเรียนรู้นำเสนอในรูปแบบของสัญญาณนิรภัย เพื่อศึกษาวงจรไฟฟ้าและการทำงานพื้นฐานของสัญญาณนิรภัย ส่วนประกอบ 1. คู่มือการใช้ 7. หมุดยึดกระดาษ 2. ตัวส่งสัญญาณเสียง 8. ที่หนีบผ้า 3. ขั้วแบตเตอรี่ 9. ด้าย 4. กล่องแบตเตอรี่ 10. ก้านไม้ขีด 5. เทปโลหะเงิน 11. โครงแผ่นกระดาษแข็ง 6. สวิตช์ 12. สายรัด
หรือ