ชุดทางเดินลูกระนาดฝึกสัมผัส สีเขียว WAVY TACTILE PATH

ราคา : ฿12,313.00 ฿17,590.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ส่วนประกอบ: 8 ชิ้น (ต่อชุด) คุณลักษณะพิเศษ รูปแบบและความกว้างของทางเดินลูกระนาดฝึกสัมผัส ได้รับการออกแบบให้เกิดความเหมาะสมที่สุดขณะสัมผัส จัดเรียงทางเดินเป็นรูปแบบโค้งหรือตรง เพื่อให้ผู้เล่น สามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบ ขอบของทางเดินออกแบบให้มีความนูนเล็ก ๆ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งหน้า หลัง ซ้าย และขวา
หรือ