ตัวต่อเรขาคณิต Weplay Puzzle Fun (KC2009)

ราคา : ฿5,313.00 ฿7,590.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

ตัวต่อเรขาคณิต (Weplay Puzzle Fun) เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ส่วนประกอบ: กระดาน 2 แผ่น ยาว 20 cm หนา 0.8 cm และยาว 4 cm หนา 1.3 cm คุณลักษณะพิเศษ ● มีรูปร่างและสีสันที่หลากหลายเพื่อสร้างภาพต่าง ๆ ● ขนาดเหมาะสำหรับเด็กเล็กหยิบจับ ● กระดานแต่ละแผ่นนำมาต่อกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ง่าย ประโยชน์ ● ปลูกฝังแนวคิดพื้นฐานด้านโครงสร้างให้แก่เด็ก ● เรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์และฝึกการรับรู้ทางสายตา ● ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
หรือ