Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

สมใจ สมคิด

สมใจเป็นนักเขียนลูกน้ำเค็ม เกิดที่อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบนเกาะสมุย ก็เก็บความใฝ่ฝันใส่กระเป๋าก้าวลงเรือเที่ยวดึก มุ่งสู่แผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันสมใจเป็นอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การรับรู้สารอย่างมีวิจารณญาณ, นวนิยายร่วมสมัย, การเขียนสารคดี, ศิลปะพื้นบ้าน และยังคงเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี และบทความ ส่งตีพิมพ์ตามวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์เรื่อยมา
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )