Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

คิมยุนอา

คิมยุนอา
ผู้ให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งเคยป่วยด้วยโรคพฤติกรรมการกินที่ผิดปกตินานถึง 6 ปี สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งเกาหลี และได้รับใบอนุญาตระดับที่สองในฐานะนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาจากสมาคมจิตวิทยาแห่งเกาหลี เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง "ผลของการรับรู้ทางอารมณ์ที่มีต่อความสัมพันธ์จากพฤติกรรมการเลี้ยงดูและพฤติกรรมการกิน" ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่ม

ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ Nudasim Counseling and Psychology Center ช่วยฟื้นฟูจิตใจที่แตกสลายของคนที่กินมากเกินไปหรืออดอาหาร และคลายปมที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับการกิน

สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )