Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

ชวนหนี

"ชวนหนี" มีนามจริงว่า หลิวชุนเฟิ่ง เป็นชาวเสฉวน เกิดเมื่อ ค.ศ. 1966 เมื่ออายุ 15 ปี (ค.ศ. 1981) ได้สมัครเข้าร่วมในกองทัพปลดแอกประชาชน ใน ค.ศ. 1995 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวรรณคดี สถาบันศิลปกรรมศาสตร์ กองทัพปลดแอกประชาชน เริ่มชีวิตการเป็นนักเขียนสร้างสรรค์งานประพันธ์เมื่อ ค.ศ. 1990 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ชวนหนีมีงานประพันธ์ทั้งนวนิยายขนาดยาว ขนาดกลาง และขนาดสั้นจำนวนมาก ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งยังได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมหลายเรื่อง
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿135
addCart