Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

HASEGAWA KAZUHIRO

เกิดปี ค.ศ. 1939 ประเทศญี่ปุ่น เริ่มงานในตำแหน่งเลขานุการของบริษัทซังอาอิ จากนั้นเป็น Product Manager ของบริษัทกระดาษชำระคิมเบอร์ลี่ย์ เยนเนอรัลฟู้ดส์ และจอห์นสัน แอนด์ จอหน์สัน ตามลำดับ แล้วก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหารสูงสุด ผลงานเด่นที่สร้างชื่อเริ่มในปี ค.ศ. 2000 ขณะเป็นประธานบริษัทนิคอน-เอสซีลอร์ (Nikon-Essilor) ที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทนิคอนกับบริษัทเอสซีลอร์ ประเทศฝรั่งเศส โดยสามารถพลิกฟื้นบริษัทนิคอน-เอสซีลอร์ที่ขาดทุนถึง 5,000 ล้านเยนให้กลับมาคืนทุนได้ภายในปีแรก และมีกำไรจ่ายเงินปันผลได้ในปีที่ 2 จึงได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็น “นักบริหารผู้กอบกู้” สมฉายาว่าเป็น “คาร์ลอส กอน คนที่ 2” โดยเทียบเคียงกับผลงานการฟื้นฟูบริษัทนิสสันได้สำเร็จของคาร์ลอส กอน (Carlos Ghosn)